Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven, en daarmee ook Dreamland, voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). In dit document informeren we u welke persoonsgegevens Dreamland van u bewaart en hoe Dreamland met uw privacy omgaat.

Doel bewaren persoonsgegevens

Dreamland heeft een aantal gegevens van u nodig om met u als klant goed te kunnen communiceren. Belangrijk is dat wij u aankoopgegevens bewaren voor het geval u in de toekomst enige vorm van service wenst.

Verantwoordelijkheid binnen Dreamland van bescherming van persoonsgegevens

Al onze medewerkers hebben toegang tot deze gegevens. Zij kunnen deze alleen bereiken na invoering van een inlogcode. Wijzigingen of een verzoek om verwijdering van deze persoonsgegevens kunt u doorgegeven via info@dream-land.nl

Bewaren van persoonsgegevens

Dreamland heeft onderstaande gegevens van haar klanten opgeslagen:

- Naam

- Adres

- Postcode

- Woonplaats

- Telefoonnummer/mobiel

- E-mailadres

- Productgegevens betreffende de aankopen

Deze gegevens worden in het orderprogramma Phydis bewaard en opgeslagen in de Nass server, beheerd door de administratie van Dreamland, maar enkel toegankelijk voor medewerkers van Dreamland. Bankgegevens (naam in combinatie met rekeningnummer) worden niet bewaard of opgeslagen.

Wat doet Dreamland niet?

Dreamland houdt geen bijzondere persoonsgegevens vast.

Dreamland verschaft geen persoonsgegevens van klanten aan derden.

Wat kunt u doen?

Wilt u weten welke informatie Dreamland over u heeft en/of wilt u deze wijzigen dan wel laten verwijderen? Neem dan contact op met info@dream-land.nl

Ook voor vragen kunt u ons op dit e-mailadres bereiken. Wij hopen u zo genoeg te hebben geïnformeerd.

Page up